Tjänster

automatisoitu taloushallinto actire

Elektronisk ekonomiförvaltning

Vi erbjuder helt elektronisk ekonomihantering och redovisning i realtid. Vi integrerar olika system för att stödja affärsprocesser efter företagets behov.

Löneräkning

Lön kan ta mycket värdefulla företagsresurser i anspråk om verksamheten är komplex. Vi hanterar byråkratin och officiella meddelanden relaterade till löner åt dig.

Ekonomistyrning

Syftet med ekonomistyrningen är att ge företagets ledning en samlad förståelse för företagets ekonomiska situation, vilket gör det möjligt för dem att fatta bättre beslut.

Nordiska kunder

Vi servar nordiska företag som vill expandera sin verksamhet till den finska marknaden. Vi ger råd till internationaliserande företag om efterlevnad av finska lagar och förordningar.

Ta kontakt