skip to Main Content

LÖNERÄKNING

Löneräkningen kan ta upp en stor del av företagets värdefulla resurser, om funktionerna är komplexa. Vi sköter byråkratin i anslutning till löneräkningen och myndighetsanmälningar för din del, vilket sparar värdefull arbetstid inom ditt företag. Det går ytterst smidigt att bli kund hos oss. Vi ger alla nödvändiga anvisningar för överföringen av ditt företags löneadministration, varefter ni utöver bokföringstjänsten kan utnyttja den elektroniska ekonomiförvaltningen.

SMIDIG LÖNERÄKNING

Löneräkningen sköts effektivt via oss med hjälp av Netvisors automation. Vi sköter även anmälningar till inkomstregistret riktigt och i tid. Uppgifterna inom löneräkningen integreras i ekonomirapporteringen, vilket gör processen ännu smidigare.

LÖNERÄKNINGENS SKEDEN

Arbetstidsuppföljning online möjliggör godkännande och betalning av löner elektroniskt. Löneräkningsprocessen kan se ut på följande sätt:

  1. De anställda registrerar sina arbetstimmar elektroniskt
  2. Chefen granskar och godkänner arbetstiden
  3. Löneräkningen utförs av Actire
  4. Chefen godkänner lönerna
  5. Lönerna går till betalning via Actire
  6. Actire gör anmälan till inkomstregistret och betalar skatter på eget initiativ

Referens

Arkitektbyrå ALA

 

Arkitektbyrå ALA står bakom ambitiös arkitektur över hela världen. Till de mest kända projekten hör Kilden-huset i Norge och Helsingfors centrumbibliotek Ode. Det bästa med Actire är utsedda ansvarspersoner, bred kompetens och omsorg. Ibruktagningen av inkomstregistret och Netvisors lönemodul gick smidigt för vårt bolag med 50 personer. ALA kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet i vetskapen om att Actire är ett proffs inom sin bransch.

Kontakta oss!

Back To Top