Löneräkning

Löneräkningen kan ta upp en stor del av företagets värdefulla resurser, om funktionerna är komplexa. Vi sköter byråkratin i anslutning till löneräkningen och myndighetsanmälningar för din del, vilket sparar värdefull arbetstid inom ditt företag. Det går ytterst smidigt att bli kund hos oss. Vi ger alla nödvändiga anvisningar för överföringen av ditt företags löneadministration, varefter ni utöver bokföringstjänsten kan utnyttja den elektroniska ekonomiförvaltningen.

Löneräkning skeden

Arbetstidsuppföljning online möjliggör godkännande och betalning av löner elektroniskt. Löneräkningsprocessen kan se ut på följande sätt:

  1. De anställda registrerar sina arbetstimmar elektroniskt
  2. Chefen granskar och godkänner arbetstiden
  3. Löneräkningen utförs av Actire
  4. Chefen godkänner lönerna
  5. Lönerna går till betalning via Actire
  6. Actire gör anmälan till inkomstregistret och betalar skatter på eget initiativ

Smidig löneräkning

Löneräkningen sköts effektivt via oss med hjälp av Netvisors automation. Vi sköter även anmälningar till inkomstregistret riktigt och i tid. Uppgifterna inom löneräkningen integreras i ekonomirapporteringen, vilket gör processen ännu smidigare.

Ta kontakt