Nordiska kunder

Vi betjänar nordiska företag som önskar utvidga sin verksamhet till den finska marknaden. Vi ger råd om lagstiftning och bestämmelser i Finland åt företag som står inför internationalisering. Våra experter har gedigen kompetens och språkkunskap för att betjäna företag som ämnar etablera sig på den finska marknaden.

Redovisningsbyrån för företag som utvidgar sin verksamhet till Finland

Etablering på den finska marknaden kräver att utländska företag har den kunskap som behövs för att driva verksamhet i Finland. Företaget behöver information om den lokala lagstiftningen och bestämmelser för myndighetsanmälningar. Redovisningsbyrån måste behärska och kunna uppge ekonomiska ansvarsområden och bestämmelser i anslutning till företagets affärsverksamhet och hur de sköts.

Hur startar man affärsverksamhet i Finland, hur sköter man de dagliga betalningarna, löneadministration och bikostnader samt hur sköter man etableringsanmälningar?

Ekonomistyrning och -förvaltning är alltid bland de viktigaste förutsättningarna för att nå framgång då ett företag gör intåg på en ny marknad. Vi kan erbjuda ett lämpligt paket med tjänster som motsvarar företagets behov och underlättar etableringen på den finska marknaden.

Actire betjänar internationella kunder på svenska och engelska. Dessutom kan vi betjäna på ryska.

I våra internationaliseringstjänster för utländska företag ingår

Ta kontakt