Sähköinen taloushallinto - Taloushallinto Helsinki ja muu Suomi

Vi erbjuder helt elektronisk bokföring och ekonomiförvaltning i realtid. Vi integrerar olika system till stöd för affärsprocesserna. Vår tjänst med ett fast pris skräddarsys enligt företagets behov. Ett personligt ekonomiproffs känner till företagets bakgrund, särdragen för ekonomiförvaltningen samt tillväxtmålen och är tillgänglig när hen behövs. Vi koncentrerar oss inte enbart på att sköta de lagstadgade uppgifterna. Tillsammans med er ligger vårt fokus på att skapa verkligt värde för företagets affärsverksamhet.

netvisor

Automatiserad ekonomiförvaltning sparar tid

Elektronisk ekonomiförvaltning sparar tid och försnabbar informationsförmedling och rapportering. Lagstadgade anmälningar görs rätt första gången och inom utsatt tid. Vi samlar all information på ett och samma ställe. Tidskrävande manuella mellanskeden och revisionsrundor blir historia. Informationen överförs smidigt mellan olika system och företagsledningen kan koncentrera sig på att utveckla affärsverksamheten. Varför göra det svårt för sig, när man kan göra det snabbt? Information i realtid är en förutsättning för förstklassigt och snabbt beslutsfattande.

Mer effektiv ekonomiförvaltning

Ledning med information, mer effektiva processer, information i realtid och styrning av affärsverksamheten. Dessa är några anledningar till att samarbeta med oss. Vårt fokus ligger på att skapa information i realtid för företagets beslutsfattare, så att man snabbare kan fatta bättre beslut inom företaget. Effektiviteten och produktiviteten ökar då mindre tid läggs på rutinarbete. Att följa kassaflödet i realtid tryggar tillväxten och skapar en lugnare vardag. Byte av bokföringsbyrå ska ske på affärsverksamhetsmässiga grunder. Om du söker en partner som hjälper dig utöka din affärsverksamhet med ett individuellt grepp och med beaktande av dina behov, är vi det bästa valet för ditt företag.

Övergång till elektronisk redovisning och ekonomiförvaltning

Övergången till elektronisk ekonomiförvaltning lyckas lätt i vilket skede som helst av bokföringsperioden. Vi sköter övergången. Vår elektroniska ekonomiförvaltning är toppmodern och vi ser till att nya myndighetskrav implementeras utan fördröjning. Vad skulle du till exempel säga om största delen av fakturorna betalades automatiskt?

Siirtyminen paperimallista Netvisoriin

1. Inledande diskussion

  • Fastställande av uppgifter, ansvarsområden och tidtabeller
  • Netvisor siirtoprojektista sopiminen
  • Utnämning av ansvarspersoner

2. Netvisor-överföringsprojektet och utbildning av användarna

  • Överföring av informationen utförd av Actire
  • Utbildning i användning

3. Netvisor käytössä opastetusti

  • Under övergångsskede 3 mån, då företaget får effektiviserad handledning i användningen

4. Netvisor käytössä omatoimisesti

Alla uppgifter överförs på ett säkert sätt

Ammattilaisemme auttavat siirtämään tiedot vanhasta järjestelmästä kivuttomasti. Mukana siirtyvät sähköisesti muun muassa tilien saldot, päiväkirjat, asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisterit. Vanhasta järjestelmästä otettava varmuuskopio ja kirjanpitotiedot siirretään suoraan Netvisor  -järjestelmään. Kaikki hoituu sähköisesti ja helposti.

Mer effektiv automatisering av ekonomiförvaltningen

Många företag drar redan delvis nytta av automatiserad ekonomiförvaltning, men inte i tillräckligt hög grad med tanke på effektiviteten. Syftet med automatiseringen är att minska manuellt arbete vid överföringen av information och underlätta arbetet samt eliminera onödiga lagrings- och arbetsskeden och överflödig meddelandetrafik. Automatisering möjliggör uppföljning i realtid och underlättar ekonomistyrningen. 

Säästöliekillä käytetty automatisointi ei ota kaikkia tehoja irti ja silloin työmäärän ei koeta vähentyvän. Useammat henkilöt tekevät edelleenkin saman asian eteen työtä, mikä maksaa yritykselle rahaa. Tarjoamme välineitä ja taloushallinnon asiantuntijuutta Helsingissä ja muualla Suomessa sijaitseville yrityksille. 

Netvisor-utbildningspaket för elektronisk ekonomiförvaltning

Vi utbildar ditt företags nyckelpersoner eller vid behov hela personalen i användning av elektronisk ekonomiförvaltning och tolkning av rapporter.

Vårt allmänna Netvisor-utbildningspaket innehåller

  1. Kartläggning och planering av utbildningsbehovet
  2. Utbildning för personalen i användningen av systemet (mobilskanner, reseräkningar och arbetstidsuppföljning)
  3. Utbildning för företagets nyckelpersoner i användningen av systemet samt effektivt arbete

Målet med utbildningen är att öka förståelsen för hur systemet fungerar samt de möjligheter som systemet ger. Utbildningen ger färdigheter för att använda programmet så effektivt som möjligt. Av oss kan du även köpa skräddarsydd utbildning för de delområden som just du behöver hjälp med, såsom budgetering, prognoser och attest av inköpsfakturor.

Ta kontakt