Ekonomistyrning

Avsikten med våra tjänster för ekonomistyrning är att ge företagsledningen en helhetsmässig förståelse för företagets ekonomiska situation. Företagets ägare och ledning kan fatta bättre och snabbare beslut då all information finns i realtid på ett och samma ställe. Ledning med ekonomiinformation är möjligt då våra experter hjälper dig dra maximal nytta av Netvisor-systemet.

talousjohtamisen välineet

Netvisor - Ett verktyg för uppföljning och prognostisering

Netvisor ger utmärkta möjligheter att följa upp ekonomin och skapa prognoser för utvecklingen. Ditt företag får tydlig information i realtid till stöd för beslutsfattande.

Vår rådgivningstjänst bistår i olika situationer

Arbetsredskapen för ekonomistyrning ger dig en helhetsmässig förståelse för företagets ekonomiska situation.

Kassaflöde i realtid och uppföljning av kundfordringar

Med hjälp av Actires tjänst kan du följa ditt företags kassaflöde i realtid! Det hjälper dig förutse behovet av finansiering och minskar risken för kreditförluster. I Netvisor finns färdigt integrerade egenskaper för exempelvis OP laskulaina (finansiering) och Visma Duetto (inkassering).

Budgetering, prognostisering och nyckeltal

Netvisors Financial Overview hjälper dig skapa budgeter samt följa upp och förutse företagets ekonomi. Rapporterna kan skräddarsys och de kan presenteras grafiskt. Företagets mål fastställs i budgeterna och prognoserna. Actire producerar informationen för uppföljningen av företagets mål i samarbete med företagets ledning.

Objektskalkylering

Används bl.a. för att följa upp och redovisa projekt finansierade av Business Finland. Dessutom kan du följa upp lönsamheten för exempelvis verksamhetsställen och verksamhetsområden.

Integrationer

I Netvisor Market Place finns över 200 färdiga integrationer. Med hjälp av integrationerna kan du följa upp exempelvis utveckling av projekt och länka deras registrerade arbetstimmar till faktureringen. Då företagets affärsverksamhet växer behövs arbetsverktyg, för att underlätta vardagen och göra arbetet mer effektivt samt sprida information i realtid till hela företaget. Actire har gedigen kompetens i processer för att ta i bruk integrationer. En personlig expert känner till processerna inom företagets affärsverksamhet och kan ge råd om hur man bäst utnyttjar olika integrationer.

Ta kontakt