Om oss

Elektronisk ekonomiförvaltning och redovisning utgör grunden för modern ekonomistyrning. Vårt team hjälper företag att dra maximal nytta av att tekniken utnyttjas framgångsrikt. Vi har många års erfarenhet av att använda Netvisor-systemet. Vi kan utnyttja systemet på ett riktigt och modernt sätt. Våra högklassiga tjänster för ekonomiförvaltning och -styrning bidrar till användning av ekonomisk information i realtid för beslutsfattandet inom företaget. Vi hjälper dig bedöma den historiska utvecklingen och skapa prognoser för den framtida utvecklingen.

Actire-teamet

Ta kontakt