skip to Main Content

INTERNATIONELLA KUNDER

Vi betjänar nordiska företag som önskar utvidga sin verksamhet till den finska marknaden. Vi ger råd om lagstiftning och bestämmelser i Finland åt företag som står inför internationalisering. Våra experter har gedigen kompetens och språkkunskap för att betjäna företag som ämnar etablera sig på den finska marknaden.

REDOVISNINGSBYRÅN FÖR FÖRETAG SOM UTVIDGAR SIN VERKSAMHET TILL FINLAND

Etablering på den finska marknaden kräver att utländska företag har den kunskap som behövs för att driva verksamhet i Finland. Företaget behöver information om den lokala lagstiftningen och bestämmelser för myndighetsanmälningar. Redovisningsbyrån måste behärska och kunna uppge ekonomiska ansvarsområden och bestämmelser i anslutning till företagets affärsverksamhet och hur de sköts.

Hur startar man affärsverksamhet i Finland, hur sköter man de dagliga betalningarna, löneadministration och bikostnader samt hur sköter man etableringsanmälningar?

Ekonomistyrning och -förvaltning är alltid bland de viktigaste förutsättningarna för att nå framgång då ett företag gör intåg på en ny marknad. Vi kan erbjuda ett lämpligt paket med tjänster som motsvarar företagets behov och underlättar etableringen på den finska marknaden.

Actire betjänar internationella kunder på svenska och engelska. Dessutom kan vi betjäna på ryska.

I våra internationaliseringstjänster för utländska företag ingår

  • Etableringsåtgärder
  • Ekonomirådgivning om lokala lagar och bestämmelser
  • Elektronisk bokföring och löneadministration
  • Andra lagstadgade myndighetsanmälningar
  • Dotterbolagsrapportering till moderbolaget
  • Kostnadsuppföljning och analyser
  • Elektronisk ekonomiförvaltning inklusive CFO-tjänster

Referens

Hoist Group

Hoist Group är en helhetsleverantör till hotell och offentlig miljö. Företaget har sitt högkvarter i Sverige och kontor i 18 länder i Europa och Mellanöstern.

”Hoist Group i Finland glädjer sig åt att ha en flexibel partner som tar hänsyn till koncernstyrda tidsgränser för rapportering och som känner till lokala regler för bokföring och skatter. Implementeringen av onlinesystemet Netvisor med Actire bidrog till mer strömlinjeformade processer och t.o.m. effektivare redovisning än förut.”

Bukowski

 

Bukowskis har i snart 150 år erbjudit kvalitetsauktioner till säljare och
köpare runt om i världen. Vi är Nordens ledande auktionshus med marknadens högsta snittpris.

“Actire är en kompetent och flexibel partner för vårt finska dotterbolag. Vi uppskattar särskilt
betjäning på svenska i alla våra ärenden, men också den breda kunskapen om lokala regler för
bokslut och skatter. Vi får både kvalitetsredovisning och proaktiva råd.”

Kontakta oss!

Back To Top